Saturday, February 27, 2010

Acute stomach surgery, and a few words on insurancesSyringe, screenshot from the Burlak Obsession video

I’ve been away from the blog for a few days, infact I’ve been away from most of my everyday life since Wednesday. Wednesday evening I started feeling a rather intense pain in the lower right part of my stomach. The pain intensified during the night and the following day so by Thursday afternoon my girlfriend took me to the hospital. My symptoms were very typical for when you have an inflammation in the vermiform appendix, i.e appendicitis, and after a minor examination and a blood sample my doctor drew the conclusion that that’s what I was suffering from. It’s a fatal condition if not treated in time but it’s also a very common condition (10-15% of the population gets it).

It’s best treated with surgery, removing the vermiform appendix, so that was Thursday night for me. It all went very well and by Friday the doctors could send me home with three holes in my stomach, some pain killers and instructions to take it slow a few days and especially not strain my stomach. When I started this blog I decided not to make it to personal, everything I would write here had to have some sort of connection to my photography or my photographic endeavors. I did take some pictures of my stomach holes but on second thought I decided not share it here, it’s definitely not fashion or conceptual portraiture.

I will connect this adventure to the business of photography by talking of insurance and other security measures you should take as a freelancer. Summary in swedish and full post when you click here:

Even if you are a struggling photographer (or other freelancer) in the beginning of your carrier you have to be prepared for the worst. I’m not telling you to always envision possible disasters, but you don’t want your business or worse your life to depend on entirely on chance. Usually this type of security comes down to three things, insurance, redundancy and backup. By insurance I’m not only talking about medical insurance, I have insurances covering damages to my gear and also a business responsibility insurance. If, during a job, I would be the cause for an accident damaging someone or someone’s property my insurance would cover most of that damage.

I’m also making sure to have extra camera bodies, lenses, lights etc and my computer is constantly backed up via Apples Time machine, I also store important backup files at my parents house in case of a fire or a brake in at my place. This is by no means a complete listing to the last detail of what you should do, but I think it’s good in a general sense. And no I wouldn’t claim this is my personally developed strategy, it’s just plain common sense that any business owner would share if asked.

What’s also common sense is to calculate how much your precautions cost you in time and money and make sure that your fee reflects that. Most starters uppers charge way to little thinking it’s the only way to enter the market, the problem is that if you charge to little you won’t afford the security I talk about above and you won’t be able to make a living from it in the long run. And you also undermine the market for everybody else, including other starters uppers (like me).

A final comment: I know I have complained about the cold and dark climate in Sweden but it sure is a great country when it comes to social security. Some think we pay crazy high taxes, (25% VAT around 33% income tax etc. etc.) but I don’t think of it as money wasted. I paid 35€ (about 45$) in administrative fees for my surgery, and that’s it. I’ve no idea what it would have cost me otherwise, and I have no idea what a “no limit” medical insurance would cost me per year in for example USA, but I’m quite sure I wouldn’t be able to afford it with my personal economy right now.

P.S can I really use the term “starter upper”?

Information på Svenska fotograf Mårten KeijserSummary in Swedish/ Summering På Svenska:

Jag har inte varit så aktiv på bloggen de senaste dagarna, det beror på att jag hade blindtarmsinflammation under veckan. Blindtarmsinflammation ger en ganska kraftig smärta i magens nedre högra del och det är dödligt om det inte behandlas i tid. Blindtarmsinflammation behandlas oftast med en operation och jag hade min i torsdags. Allt gick bra, så nu ligger jag hemma och försöker läka såren så gott som möjligt.

Med anledning av detta lilla äventyr så fick jag idén att att delge lite tips på hur man kan minimera skadan av om olyckan skulle vara framme. För er fotografer (och andra frilansare) som är i uppstarten av era karriärer är försäkringar och backup det viktigaste att tänka på. Jag har försäkringar som inte bara täcker min utrustning utan också en ansvarsförsäkring utifall jag skulle orsaka en olycka under ett jobb. Som svensk medborgare betalar man ju sjukförsäkringen via skatten så den behöver man inte tänka på.

Något man måste tänka på dock är såklart backup av både utrustning och data. Jag har alltid ett extra kamerahus, objektiv som överlappar varandra och extra ljusutrustning, utifall något skulle paja. Sedan ser jag alltid till at ha backup på mina filer i datorn via Apples Time Machine. Jag har alltid en hårdisk med de viktigaste filerna sparad i mina föräldrars hus om jag skulle få ett inbrott eller det skulle börja brinna hos mig.

Det jag listar här är ingen detaljerad steg för steg guide men den beskriver hur man bör tänka generellt sätt. Och nej, det är inte direkt min personligt utvecklade strategi det är helt enkelt sunt förnuft som de flesta etablerade företagare håller sig till.

Något som också är sunt förnuft är att räkna med den kostnad och tid dessa säkerhetsåtgärder kostar dig när du räknar ut hur hög avgift du tar av dina kunder. Många frilansare som är i början av sina karriärer vågar inte ta skäligt betalt och det leder oftast till sämre säkerhet för både dig själv och kunden samt att du inte kan leva på dina uppdrag. Det innebär också att marknaden undermineras vilket gör det svårare för andra både etablerade och sådana som vill in (typ mig).

1 comment:

  1. This comment has been removed by a blog administrator.

    ReplyDelete